Garasjevask, feiing og oppmerking.

Vårt miljøvennlige, gassdrevne anlegg er det eneste i sitt slag i Norge med spyling og oppsuging.
Garasjevask / vask av parkeringshus

Markedets råeste system for garasjevask

Vi har over flere år utviklet et unikt og miljøvennlig garasjevasksystem som både spyler og vasker underlaget med bruk av varmt vann, og som samtidig har et kraftig vakuum som suger opp alt av vann, kjemikalier, støv, slam og avfall. Vi kaller det nullstilling av garasjen. Rene garasjer gir mye bedre inntrykk, og er en god investering for å bevare dine verdier. Vi tar oss av deponi av avfall og slam fra garasjen, og bruker heller ikke skadelige kjemikalier i vaskeprosessen.

Vedlikeholdsplan for din garasje

Parkeringsdekker og garasjegulv blir ofte utsatt for veisalt, oljer, bensin- og dieselsøl, og annet som bremsevæske osv. I tillegg så fyller sand og støv opp garasjegulvene om man ikke har en plan for vedlikehold av garasjen. Veisalt og kjemikalier kan skade og bryte ned garasjedekket. Dersom ikke dette fjernes så vil det tære på underlaget år etter år. Noen garasjeanlegg må rehabiliteres kun få år etter at de er bygget pga. slike skader. Derfor lager vi en årlig vedlikeholdsplan for deg, som sørger for en ren og vedlikeholdt garasje.

Tidseffektivt – liten nedetid

Vårt garasjevasksystem er svært effektivt, og kan ta store arealer på få timer. Vi vet at stengte garasjer er en ulempe, og har derfor utviklet maskiner og utstyr som reduserer tidsbruken betraktelig. Vi leverer til mange typer kunder, som hoteller, kjøpesentre, parkeringsselskaper, kommuner, sameier, borettslag osv. Felles for disse aktørene er at man ønsker minst mulig nedetid på garasjeanleggene.

Impregnering, asfaltfornying og reperasjon av garasjedekke

Dersom du har skader i garasjedekket/gulvet så ordner vi dette. Vi bruker vår erfaring og kompetanse til å gi deg de beste råd og hvilke valg du har. Ofte så tilbyr vi impregnering av gulv, spesielt på betongdekke.
Vask av parkeringshus - Polar Spesialvask - Garasjevask
Garasjevask - gassdrevet anlegg med oppsug

Erfaring, kompetanse og riktig utstyr

Vi vet at forskjellige underlag krever forskjellige metoder for vedlikehold. Derfor har vi utviklet forskjellige vaskemetoder som passer til alle typer underlag.
Asfalt

Vask og rens av asfalt krever mye vann og et kraftig oppsug. Den ruglete overflaten, som fort fylles med sand, møkk og kjemikalier, krever et sterkt vakuum for å få nullstilt overflaten. For ikke å løsne steiner er det derfor viktig at det ikke brukes et for sterkt trykk. For varmt vann vil bidra til å mykne asfalten og lage skader.

Dreneringsasfalt

Dreneringsasfalt er krevende å vedlikeholde og holde rent. Her bruker vi en egenutviklet vaskepad som renser porene i drensasfalten. Glemmer man å vaske drensasfalten så vil porene fylle seg med møkk og kjemikalier, og dreneringseffekten vil bli borte. Da får man problemer med vann og fuktighet i garasjen. Dette underlaget krever høy vannkapasitet under rens og ikke minst kraftig oppsug.

Malte garasjegulv

Krever en jevn vask, gjerne med varmt vann. Vi benytter ofte vaskepad for å rense overflaten effektivt og oppnå et jevnt og fint resultat. Malte gulv tåler ikke høyt trykk, derfor er vannmengde med varmtvann helt avgjørende.

Betonggulv

Betonggulv i garasjer kan være impregnert eller satt inn med støvbinding. Her er det avgjørende at det ikke brukes for sterkt trykk eller kjemikalier for ikke å fjerne viktige funksjoner i underlaget. Lunket vann med tilpasset trykk og riktige dyser gir en helt ren overflate uten ekstra belastinger og slitasje. Oppmerking sitter ofte dårlig på betong, så viktig å ikke belaste disse for mye under rengjøringen.

Skader i garasjegulv

Har dere skader i garasjedekke så ordner vi dette. Vi bruker vår erfraing og kompetanse til å gi deg de beste råd, og informere om hvilke valg du har.

Oppmerking

Vi leverer også oppmerking av parkingsområder og P-hus. Dette kan være oppmerking av parkeringsplasser, merking av søyler eller annen merking.

Hele garasjen blir ren

Vi vasker selvfølgelig tak, vegger, rørføringer, ventilasjonsanlegg, tekniske installasjoner osv. slik at hele garasje blir ren.

Kontakt oss for en gratis befaring

Vi vasker selvfølgelig tak, vegger, rørføringer, ventilasjonsanlegg, tekniske installasjoner osv. slik at hele garasje blir ren.