REFERANSER GARASJEVASK

Sandefjord Kommune
V/ Terje Jalland
Enhetsleder

3202 Sandefjord
Tlf 92036929
terje.jalland@sandefjord.kommune.no

Utført: Vask av garasjeanlegg med diverse underlag. Impregnering av betongdekke i garasjer. Vask av vegger og tak betong.

Sameiet Union Brygge – Pollenkvartalet
V/ Kjell Nilsen
Driftsleder / styreleder

3022 Drammen
Telefon 91604249
driftsleder@pollenkvartalet.no

Utført: Årlig vask av 2stk garasjer, betong + asfaltdekke. Diverse oppmerking p-plasser.

Engersand sameiet Felt8
V/Eva Dalby
Styreleder

3427 Gullaug
Telefon 97740461
styret@engersand8.no

Utført: Årlig vask av garasjeanlegg med betongdekke

Stigerbakken borettslag
V/ Line Granseth
Styreleder

1348 Rykkin
Telefon 46508691
line.granseth@gmail.com

Utført: Vask av sameiets garasjeanlegg tett asfalt med 10 års etterslep

Sameiet Rolfstangveien 32-48
V/ Kristoffer Trebler
Styreformann

1367 Snarøya
Tlf 91549739
trebler@gmail.com

Utført: Årlig vask av garasj e anlegg samt uteareal mm