Teknisk vask

Noen oppdrag krever mer av utstyr og kompetanse. Vi utfører mange forskjellige spesialoppdrag.
teknisk_vask_polar_spesialvask

Hva er teknisk vask?

Teknisk vask er vask som krever litt mer enn rengjøring med klut og vann. Oppdragene kan være teknisk mer krevende å utføre og krever ofte spesialutstyr.

Polar Spesialvask AS har mange års erfaring med teknisk vask og utføre mange forskjellige typer oppdrag.

Vi kan bistå med vask av:

  • Tekniske rom
  • Datasentre
  • Tekniske installasjoner
  • Maskiner
  • Kai- og bryggeanlegg
  • Industrilokaler
  • Skadesanering